Hit Enter to search or Esc key to close

HUTOVO BLATO

HUTOVO BLATO

Thumbnail

Hutovo blatoI taman kad pomislite da bolje ne može, vodimo Vas u najljepši Park Prirode i otvaramo vrata ljekovitog močvarnog podneblja, unikatnih ornitoloških zbirci, te započinjemo jednu od najljepših priča hercegovačkog podneblja uopće! U Hutovom Blatu, na kratko postajete Alisa u zemlji čudesa, jer spoj flore i faune, Neretve, močvarnog polja i brojnih drugih prirodnih bogatstava je zaista samo čudo Majke Prirode. Čudesna sub mediteranska močvara ne krije samo ljepotu flore i faune u svom neretvanskom koritu pod mediteranskom klimom, već je i jedinstveno arheološko nalazište ilirskih brodova starih 2.200 godina na cjelokupnom području Europe! Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu, sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Europi.

Poznato je od davnina kao zelena oaza, sa obiljem vode u kojoj je uvjete za život našao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Močvara je interesantna i značajna sa ornitološkog, ihtiološkog, znanstvenog, ekološkog i turističkog stajališta. Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. Hutovo blato teritorijalno pripada općinama Čapljina i Stolac, a prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od 1 m do 432m.

Ovo područje udaljeno je petnaestak kilometara od Jadranskog mora, tako da je pod velikim utjecajem sredozemne klime.Zbog izuzetnog značaja i ljepote Hutovo blato je proglašeno Parkom prirode 1995.godine. Slijevajući se u Hutovo blatoudoline i depresije kraške ponornice i površinske vode sa okolnih područja stvaraju veći broj jezera, jaruga, plesna i rijeku Krupu i osiguravaju visoku razinu podzemne vode. Tako visoka razina podzemnih voda utječe na pojavu stalnih i povremenih izvora i vrela. Jezera Hutova blata predstavljaju prave kriptodepresije, jer se dna pojedinih jezera nalaze ispod razine mora (Jelim 18 m). Najveća jezera Hutova blata su: Deransko, Jelim, Drijen, Orah, Škrka i Svitava.

Zahvaljujući blizini i utjecaju Jadranskog mora, izobilju vode okružene kraško- brdovitim terenom, biološka raznolikost vegetacije Hutova blata je iznimno vrijedna. Rijetka su mjesta na svijetu koja na tako malom području imaju tako veliki broj vrsta. Cjelokupni biljni pokrivač Parka prirode može se podijeliti na četiri tipa vegetacije : vodena, močvarna, livadska i šumska…

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *